אמנת שירות לקוחות

אנו, בגרופ מדנס קפיטל, (סוכנות לביטוח פנסיוני (2013) בע”מ), תכנון פיננסי וניהול הון, מחויבים, כתמיד, לפעול ברוח חזון החברה ובהתאם לערכיה ואמות המידה שקבעה לה למתן שירות מקצועי, איכותי, אחראי וזמין ללקוחותיה במטרה ליצור יחסים של אמון ואמינות הדדיים, לטווח ארוך.

גרופ מדנס קפיטל חרטה על דיגלה את השירות ללקוחותיה כאחד מערכי היסוד של החברה. גישתנו זו, שמה במרכז העשייה השוטפת את הלקוח ורואה במתן שירות איכותי תנאי הכרחי להשגת אמונו.

באמנה זו, אנו מצהירים ומתחייבים בפני לקוחותינו כדלקמן:

  • אנו מתחייבים לנהוג בהגינות ובמקצועיות תוך מתן כבוד לכל לקוח ולכל צרכיו שהינם בתחום טיפולנו.
  • אנו מתחייבים לשמור ולהגן על פרטיות כל לקוח ועל כל מידע הקשור לנכסיו הפיננסיים ולא להעביר מידע זה לצד שלישי אלא בהסכמתו, ולצרכיו.
  • אנו מתחייבים לטפל בפניה של כל לקוח ולהעניק לה מענה מקצועי ומדויק בפרקי הזמן המוגדרים מטה.
  • אנו מתחייבים לספק ללקוח מענה ראשוני בהקדם האפשרי ולכל המאוחר תוך 2 ימי עסקים, ממועד קבלת ותיעוד פנייתו.
  • אנו מתחייבים, לתת ללקוח מענה ענייני לפנייתו בהקדם האפשרי ולכל הפחות לשוחח עימו ו/או לתאם עימו פגישה לבקשתו, וזאת תוך 7 ימי עסקים לכל המאוחר.
  • אנו מתחייבים לספק ללקוח דו”ח מרכז של נכסיו פעם בשנה ו\או בהתאם לבקשתו תוך 7 ימי עסקים מרגע קבלת בקשה שכזו.
  • אני מתחייבים לקיים פגישת שירות עם הלקוח לפחות אחת לשנה.
  • אנו מתחייבים למסור ללקוח שפנה בעניין תביעה את מלוא המידע לגבי זכויותיו וליידעו לגבי דרכי הפעולה העומדות בפניו.

לרשות לקוחותינו מגוון אפשרויות להתקשרות עמנו:

טלפונים ליצירת קשר: 073-2128168 או 073-2128218

אתר החברה: http://www.madanes-capital.co.il/

דוא”ל: contact@madanescapital.com

ימי עבודה: א’ – ה’ בין השעות 08:30 – 17:00

המענה ללקוח יהיה על-פי הכללים המנויים באמנת שירות זו.

גרופ מדנס קפיטל מתחייבת לתת מענה על פי אמנת שירות זו בכל הקשור לחובותיה וככל שהדבר תלוי בה.

אמנת שירות לקוחות מדנס קפיטל_04.03.2015

תכנון פיננסי - התהליך