בחינה וניהול חלופות השקעה בארץ ובחו”ל

תכנון ואלוקצית השקעה מיטבית המביאה בחשבון את תחום ההתמחות של כל גוף, תחת מטרית ניהול פיננסית אחת מקצועית וכוללת, המכירה את צרכיו של הלקוח וממצבת את יכולותיהם של גופי ההשקעה השונים. שיטת ניהול ההשקעות על פי תחומי התמחות מבטיחה בעולם פיננסי מורכב ושווקים משתנים את יתרון היחסי של כל מנהל השקעות.

הנושאים אשר יטופלו יכללו:

1. בניית תכנית אישית ומקיפה על ידי איש מקצוע הכוללת, בין היתר, תכנון תזרים המזומנים המתבסס על מטרות חיים שהוגדרו, בדיקה וניתוח הזכויות בתוכניות הפנסיוניות השונות על שם הפורש וטיפול אל מול קרנות הפנסיה, חברות הביטוח וקופות הגמל, ליווי וסיוע לעובד עד קבלת הגימלה הראשונה.
2. תכנון מיסויי על ידי בחירת המסלול האופטימאלי לפורש שייצור את החבות המיסויית המינימלית.
3. בחינת אלטרנטיבות להשקעה של כספים הוניים, בהתאמה למטרות ולצרכים של הלקוח.
4. העברת נכסים לדורות הבאים, תוך מקסום ההיבטים המיסויים.

 

 

תכנון פיננסי - התהליך