התוצרים והתועלות של התכנון הפיננסי

יצרנו מתודולוגיה שכוללת ניתוח וניהול של צרכים ומטרות, נכסים וסיכונים, שמאפשרת קבלת החלטות איכותיות ליצירת תוכנית עסקית של “המרחב הפיננסי”.

עיקר העניין הוא יצירת תרבות אירגונית עסקית של “המרחב הפיננסי”: הגדרת הלקוח, הבנת צרכיו ורצונותיו, יצירת כלי ניהול, בקרה ודווח וקיום שגרת ניהול החותרת למקסום הישגיי התוכנית שנקבעה.

טעות לחשוב שעיקר העניין הוא בתשואה המושגת בנקודת זמן נתונה.

טועה, אפילו יותר, מי ששם את נושא העלויות כפרמטר מוביל בבחירת הגוף המנהל.

סדר העדיפויות הנכון בתכנון “המרחב הפיננסי” הוא: 

  • איתור הלקוח, מיקוד בו והבנת צרכיו ורצונותיו.
  • ניהול סיכוני הלקוח.
  • בנית תרבות אירגונית עסקית של ניהול “המרחב הפיננסי”. 
  • אופטימיזציה של ניהול המשאבים בשוק המשתנה.
  • מקסום התשואה הנובעת מהמשאבים בהתאם לאפיון הצרכים ומגבלות ניהול הסיכונים.
  • יישום כלי בקרה שוטפים המאפשרים הפעלת שיקול דעת וקבלת החלטות בזמן אמת.

תכנון פיננסי - התהליך