ליווי ומעקב

החלק החשוב ביותר בניהול הנכסים הפיננסים והפנסיונים שלנו הינו היכולת לעקוב אחרי התנהלות הנכסים, הסיכונים להם הם חשופים והתשואות אותם הם מייצרים.

במסגרת התכנון הפיננסי יקבל הלקוח דיווחים שוטפים המרכזים בצורה פשוטה את יתרות הנכסים הפיננסים וההישגים שהושגו בתקופת החתך.

כמו כן אחת לתקופה תתבצע פגישת שירות מקיפה בו יבחנו צרכיו המשתנים של הלקוח אל מול תנאי השוק המשתנים ובהתאם יתקבלו החלטות לביצוע שינויים והתאמות שתפקידם לוודא שהנכסים הפיננסים והפנסיונים מתנהלים בצורה מיטבית.

כלי הדיווח השוטף והבקרה שמתבצעת באמצעות המתכננים הפיננסים מאפשרים ללקוח להבין כיצד מתנהלים הנכסים שלו, לקבל החלטות בזמן אמת לגבי שינויים נדרשים והתוצר העיקרי הינו שקט נפשי וביטחון לגבי הניהול האופטימלי ומותאם הסיכונים של הלקוח.

תכנון פיננסי - התהליך