ליווי תהליכי פרישה

תכנון, ניהול וליווי מקצועי של תהליכי פרישה ממקומות עבודה

אחד האירועים החשובים והמורכבים ביותר בחיינו הינו מועד הפרישה. היציאה לפנסיה.
הערכות נכונה לתהליך זה תוך הבנה מעמיקה שלו, הינה משמעותית ותאפשר קבלת החלטות נכונות, תוך הימנעות מנזקים כספיים גדולים ובלתי הפיכים. מכאן קיים צורך הכרחי וחיוני שתהליך זה יתבצע באופן פרטני לכל פורש, מספר שנים לפני הפרישה בפועל, על ידי “מתכנן פרישה” מקצועי הנותן מענה בנושאים פיננסים, פנסיונים ומיסויים.

תכנון פרישה מקצועי חייב להיות מותאם לנסיבות, למוצרים הפנסיוניים, ולמטרות של כל פורש ולייצר לו ולמשפחתו תמונה ברורה כיצד יראו חייהם לאחר הפרישה מהעבודה.

טיפול נכון ובזמן בתהליך הפרישה, מונע נזק כספי רב ובלתי הפיך!

הנושאים, אשר יטופלו במסגרת ליווי תהליך הפרישה האישי יכללו:

1. איתור ,מיפוי ואפיון מקיף של הנכסים הפנסיוניים, הוניים וקצבתיים תוך הצגת מפת נכסים מפורטת הכוללת ניתוח של רמות הסיכון אליו חשוף הלקוח.

2. ניתוח מקורות הקצבה הצפויים של הלקוח תוך בחינה וניתוח של הקצבה הצפויה מכל המקורות ביום הפרישה.

3. מיפוי ואפיון הכיסויים הביטוחיים של הלקוח ובני משפחתו.

4. מתן פתרונות מבוקרים באופן שוטף להשקעה של כספים הוניים נזיליים בארץ ובחול וזאת על פי אפיון הצרכים והמטרות של הלקוח.

5. מתן פתרונות להשקעה של קופות גמל/ קרנות השתלמות ונכסים פנסיונים אחרים-אשר מאפשרים מקסום פוטנציאל תשואות ברמת סיכון נתונה תוך ניצול מקסימלי של הטבות מיסוי.

6. תכנון פיננסי כולל אשר יציע ללקוח תכנית מקיפה אשר תאפשר מימוש אופטימלי של יעדיו הכלכליים אל מול הנכסים הפיננסים פנסיונים וראליים – תחת סעיף שרות צריך להכניס מתוך המצגת של התכנון הפיננסי הכללית את השלבים של התכנון הפיננסי.

7. איתור נכסים פנסיונים אבודים של הלקוח ובני משפחתוץ.

8. העברת נכסים לדורות הבאים תוך מקסום ההיבטים המיסויים.

9. תכנון פיננסי הוליסטי לתאים משפחתיים.

10. תכנון פיננסי הוליסטי לניהול הון של תאגידים/ קיבוצים/רשויות ועמותות.

11. בקרת ניהול סיכונים פרטיים/תאגדים/רשויות ועמותות.

 

 

תכנון פיננסי - התהליך