ניהול סיכונים והגנות ביטוחיות

מהם הסיכונים שבגינם עלינו לייצר הגנות?

• תוחלת חיים מתארכת

• צורך בהגנה סיעודית

• ביטוחי בריאות סביב השינויים הרגולטוריים

• הגנה במקרה של איבוד יכולת השתכרות

• מצב שוק לא יציב ולא וודאי

• משבר כלכלי

• סיכוני שוק / סיכוני אשראי / סיכוני מנפיק

• שינויים דחופים ברגולציה

מהן דרכי ההתמודדות עם סיכונים אלו?

1. הגנה כספית – ייצור הגנה של נכסים פיזיים שבהם נחזיק.

2. הגנה ביטוחית – קניית כיסויים ביטוחיים מתאימים.

3. התעלמות – התעלמות מתוך הנחה שסיכון זה לא יפגע בנו.

התכנון הפיננסי מאפשר ללקוח להבין בצורה ברורה היכן הוא חשוף והיכן נכסיו לא יהוו הגנה מספקת. רק הבנה כזו תאפשר ללקוח להחליט מהם הביטוחים בהם הוא מעוניין ולבחון בצורה ריאלית עלות מול תועלת. 

במציאות הרווחת, הפחד הופך להיות המניע העיקרי וגורם לנו לרכוש כיסויים ביטוחיים כפולים ומיותרים ולהתעלם מיצירת ההגנות שבאמת נדרשות.

לצערנו רק במקרה קרות מקרה האירוע הביטוחי, מבין הלקוח האם הביטוחים שרכש היו נכונים לו ובמה שגה.

תכנון פיננסי נכון יאפשר ללקוח לייצר הגנה אופטימלית, למזער עלויות ולהימנע מביטוחים כפולים .

תכנון פיננסי - התהליך