עלות מול תמורה?

העלות:

עלות ניהול ההון בשוק הפיננסי מורכבת משלשה חלקים:

– החלק הסמוי הטמון במקומות שהלקוח הרגיל אינו רואה, מבין או יודע. התכנון הפיננסי יודע לשקף ולמזער עלויות אלו.

– החלק שמועבר לייצרן הפיננסי.

– החלק שמועבר למתכנן הפיננסי בגין התכנון, היישום, הבקרה והדיווח.

לא מפתיע יהיה לגלות שהעלויות הקיימות בפועל גבוהות משחשבנו. 

עם זאת במעבר למודל המוצע של “תכנון פיננסי הוליסטי” על כל יתרונותיו, תוספת העלות, תהייה שולית, אם בכלל, אל מול התמורה שתתקבל.

התמורה:

מכלול השירותים:

– בנית המתודולוגיה.

– בנית האסטרטגיה.

– כתיבת התוכנית.

– בחירת היצרנים.

– העמדת מטריית ההסכמים, על כל מרכיביהם, עם היצרנים.

– בניית מדדים ספציפיים לכל תיק ותיק.

– מעקב, בקרה, ניהול, לווי, החלטות, דווח ושיפור מתמיד.

 

Graph-MC-2

Graph-MC-3

 

תכנון פיננסי - התהליך