קרנות גידור (HF) – שילוב סל השקעות אלטרנטיביות בתיק הנכסים

קרנות גידור

מטרת הנגשת תיק הנכסים של הלקוח לפתרונות השקעה אלטרנטיביים מסוג גידור (HF)

המטרה הינה להנגיש לשלב ולגוון בתיק הנכסים האקטיבי של הלקוח, אסטרטגיות פיננסיות של קרנות גידור המתבססות על שיטות סטטיסטיות מתוחכמות ומחקרים מעמיקים.

שימוש באסטרטגיות הנ”ל מתבסס על יכולתם המוכחת לאפשר תשואות איכותיות בסיכון מדוד  בתנאי שוק מוגדרים.

לכל אסטרטגיה ישנה גישה ותרומה ייחודית כחלק מתיק הנכסים של הלקוח.

 

The investment objective is to provide consistent long-term appreciation of assets through active investment in a diversified portfolio of underlying hedge funds. By using sophisticated proprietary statistical systems and research techniques, funds are selected based on their proven ability to maintain a sustainable edge and to maximize risk adjusted returns in a range of market conditions. Each underlying fund has a distinct investment objective and approach, which as part of a portfolio of assets, forms a diversified basket of hedge fund investments. The Fund Manager seeks to construct a portfolio of investments with a relatively low correlation to traditional markets. The Fund Manager through various investment vehicles offers investors the opportunity to participate in a diverse blend of hedge fund investments, whilst also offering a superior risk based approach through utilizing proprietary optimization techniques

תכנון פיננסי - התהליך