תכנון פיננסי הוליסטי

העולם הפיננסי החדש, מייצר מציאות כלכלית מורכבת!
הברכה בלחיות חיים ארוכים מגיעה עם אתגר עצום המחייב תכנון וקבלת החלטות משמעותיות ובזמן אמת במיוחד בצמתים מרכזיים בחיינו, כגון פרישה.
תכנון פיננסי הוליסטי הינו שיטת ניהול מקיפה ומתמשכת של הנכסים הפיננסים והפנסיונים, המייצרת פתרונות כלכליים, מתוכננים מראש ומותאמים לצרכיו המשתנים של הלקוח.

התוצאה הינה הבנה מעמיקה של תמונת הנכסים הכוללת אל מול ההתחייבויות והסיכונים אליהם חשוף הלקוח, תוך הקניית בטחון ושקט נפשי, הנובע מניהול פיננסי מיטבי ומותאם בזמן אמת לשינויים ברגולציה ובתנאי השוק, המאפשר לנכסי הלקוח לשרת את מטרותיו בצורה היעילה ביותר.
הנושאים, אשר יטופלו במסגרת תכנון פיננסי:

1. בניית תכנית אישית ומקיפה על ידי איש מקצוע הכוללת, בין היתר, תכנון תזרים המזומנים המתבסס על מטרות חיים שהוגדרו, בדיקה וניתוח הזכויות בתוכניות הפנסיוניות השונות על שם הפורש וטיפול אל מול קרנות הפנסיה, חברות הביטוח וקופות הגמל, ליווי וסיוע לעובד עד קבלת הגימלה הראשונה.

2. תכנון מיסויי על ידי בחירת המסלול האופטימאלי.

3. בדיקת ההפרשות הפנסיוניות על פי חוק בתקופת עבודתו של העובד.

4. תכנון תקציב חודשי.

5. מיפוי ביטוחי לרבות בריאות וסיעוד והתאמתם לצרכים המשתנים.

6. בחינת אלטרנטיבות להשקעה של כספים הוניים.

7. איתור כספים אבודים של העובד ומשפחתו.

8. תכנון פיננסי וניהול הון של הלקוח ומשפחתו.

9. העברת נכסים לדורות הבאים, תוך מקסום ההיבטים המיסויים.

 

 

תכנון פיננסי - התהליך