קיבוצים

תכנון פיננסי לקיבוצים

המציאות הכלכלית המורכבת בקיבוצים, הכוללת, בצד האחד, מספר רב של צרכים בקהילה ובתאגידים, ובצד השני, עודפים נזילים שהולכים וגדלים המעלים צורך במענה השקעתי.
מציאות זו, בעולם בו סביבת הריבית חסרת הסיכון הינה אפסית, דורשת מאתנו ידע והבנה רחבים בשווקים הפיננסים. פתרונות השקעה שנראו קודם לכן מוגנים, אינם כאלו יותר.
נתונים אלה מחייבים אותנו להרחיב את הבנתנו:
1. בפתרונות המגוונים שהשוק יכול להציע בכדי לייצר ניהול מיטבי לעודפים הנזילים המחפשים פתרון השקעתי נזיל.
2. בכלים ניהוליים אשר מאגדים את כל תחום ניהול הנכסים למתודולוגיה ניהולית מתוכננת ומבוקרת המאפשרת קבלת החלטות ובזמן אמת.

גוף עיסקי הינו גוף בעל נכסים פיננסיים בהיקף גדול, שנכסיו מנוהלים בשוק ההון. לגוף העסקי מטרות מוגדרות ברמות שונות ורצון לממשן. שוק ההון, שבו מנוהלים נכסיו, כולל בתוכו עלויות שונות וסיכונים שונים שחלקם מוגדרים, ידועים ומטופלים – וחלקם לא.

מה חסר כאן?

  • תכנית עסקית כוללת לניהול עולם העסקים הפיננסי.
  • ניהול הוליסטי – ראיה כוללת של נכסים מול מטרות.
  • תכנית בקרה שוטפת, לומדת ומגיבה בזמן אמת.
  • תכנון פיננסי = ידע, מומחיות ונגישות ללא ניגוד עניינים:

1. פתרונות פיננסים בשוק ההון המקומי והעולמי.
2. התאמת ויישום פתרונות פנסיונים מתקדמים.
3. ניהול סיכוני שוק.
4. יישום וניצול מקלטי המיסוי בעולם הפיננסי והפנסיוני.
5. התאמת פתרונות איכותיים מעולם הבטוח.

תכנון פיננסי - התהליך