שירותים

תכנון פיננסי הוליסטי

העולם הפיננסי החדש, מייצר מציאות כלכלית מורכבת!
הברכה בלחיות חיים ארוכים מגיעה עם אתגר עצום המחייב תכנון וקבלת החלטות משמעותיות ובזמן אמת במיוחד בצמתים מרכזיים בחיינו, כגון פרישה.
תכנון פיננסי הוליסטי הינו שיטת ניהול מקיפה ומתמשכת של הנכסים הפיננסים והפנסיונים, המייצרת פתרונות כלכליים, מתוכננים מראש ומותאמים לצרכיו המשתנים של הלקוח.

התוצאה הינה הבנה מעמיקה של תמונת הנכסים הכוללת אל מול ההתחייבויות והסיכונים אליהם חשוף הלקוח, תוך הקניית בטחון ושקט נפשי, הנובע מניהול פיננסי מיטבי ומותאם בזמן אמת לשינויים ברגולציה ובתנאי השוק, המאפשר לנכסי הלקוח לשרת את מטרותיו בצורה היעילה ביותר.
הנושאים, אשר יטופלו במסגרת תכנון פיננסי:

1. בניית תכנית אישית ומקיפה על ידי איש מקצוע הכוללת, בין היתר, תכנון תזרים המזומנים המתבסס על מטרות חיים שהוגדרו, בדיקה וניתוח הזכויות בתוכניות הפנסיוניות השונות על שם הפורש וטיפול אל מול קרנות הפנסיה, חברות הביטוח וקופות הגמל, ליווי וסיוע לעובד עד קבלת הגימלה הראשונה.

2. תכנון מיסויי על ידי בחירת המסלול האופטימאלי.

3. בדיקת ההפרשות הפנסיוניות על פי חוק בתקופת עבודתו של העובד.

4. תכנון תקציב חודשי.

5. מיפוי ביטוחי לרבות בריאות וסיעוד והתאמתם לצרכים המשתנים.

6. בחינת אלטרנטיבות להשקעה של כספים הוניים.

7. איתור כספים אבודים של העובד ומשפחתו.

8. תכנון פיננסי וניהול הון של הלקוח ומשפחתו.

9. העברת נכסים לדורות הבאים, תוך מקסום ההיבטים המיסויים.

 

 

ליווי תהליכי פרישה

תכנון, ניהול וליווי מקצועי של תהליכי פרישה ממקומות עבודה

אחד האירועים החשובים והמורכבים ביותר בחיינו הינו מועד הפרישה. היציאה לפנסיה.
הערכות נכונה לתהליך זה תוך הבנה מעמיקה שלו, הינה משמעותית ותאפשר קבלת החלטות נכונות, תוך הימנעות מנזקים כספיים גדולים ובלתי הפיכים. מכאן קיים צורך הכרחי וחיוני שתהליך זה יתבצע באופן פרטני לכל פורש, מספר שנים לפני הפרישה בפועל, על ידי “מתכנן פרישה” מקצועי הנותן מענה בנושאים פיננסים, פנסיונים ומיסויים.

תכנון פרישה מקצועי חייב להיות מותאם לנסיבות, למוצרים הפנסיוניים, ולמטרות של כל פורש ולייצר לו ולמשפחתו תמונה ברורה כיצד יראו חייהם לאחר הפרישה מהעבודה.

טיפול נכון ובזמן בתהליך הפרישה, מונע נזק כספי רב ובלתי הפיך!

הנושאים, אשר יטופלו במסגרת ליווי תהליך הפרישה האישי יכללו:

1. איתור ,מיפוי ואפיון מקיף של הנכסים הפנסיוניים, הוניים וקצבתיים תוך הצגת מפת נכסים מפורטת הכוללת ניתוח של רמות הסיכון אליו חשוף הלקוח.

2. ניתוח מקורות הקצבה הצפויים של הלקוח תוך בחינה וניתוח של הקצבה הצפויה מכל המקורות ביום הפרישה.

3. מיפוי ואפיון הכיסויים הביטוחיים של הלקוח ובני משפחתו.

4. מתן פתרונות מבוקרים באופן שוטף להשקעה של כספים הוניים נזיליים בארץ ובחול וזאת על פי אפיון הצרכים והמטרות של הלקוח.

5. מתן פתרונות להשקעה של קופות גמל/ קרנות השתלמות ונכסים פנסיונים אחרים-אשר מאפשרים מקסום פוטנציאל תשואות ברמת סיכון נתונה תוך ניצול מקסימלי של הטבות מיסוי.

6. תכנון פיננסי כולל אשר יציע ללקוח תכנית מקיפה אשר תאפשר מימוש אופטימלי של יעדיו הכלכליים אל מול הנכסים הפיננסים פנסיונים וראליים – תחת סעיף שרות צריך להכניס מתוך המצגת של התכנון הפיננסי הכללית את השלבים של התכנון הפיננסי.

7. איתור נכסים פנסיונים אבודים של הלקוח ובני משפחתוץ.

8. העברת נכסים לדורות הבאים תוך מקסום ההיבטים המיסויים.

9. תכנון פיננסי הוליסטי לתאים משפחתיים.

10. תכנון פיננסי הוליסטי לניהול הון של תאגידים/ קיבוצים/רשויות ועמותות.

11. בקרת ניהול סיכונים פרטיים/תאגדים/רשויות ועמותות.

 

 

בחינה וניהול חלופות השקעה בארץ ובחו”ל

תכנון ואלוקצית השקעה מיטבית המביאה בחשבון את תחום ההתמחות של כל גוף, תחת מטרית ניהול פיננסית אחת מקצועית וכוללת, המכירה את צרכיו של הלקוח וממצבת את יכולותיהם של גופי ההשקעה השונים. שיטת ניהול ההשקעות על פי תחומי התמחות מבטיחה בעולם פיננסי מורכב ושווקים משתנים את יתרון היחסי של כל מנהל השקעות.

הנושאים אשר יטופלו יכללו:

1. בניית תכנית אישית ומקיפה על ידי איש מקצוע הכוללת, בין היתר, תכנון תזרים המזומנים המתבסס על מטרות חיים שהוגדרו, בדיקה וניתוח הזכויות בתוכניות הפנסיוניות השונות על שם הפורש וטיפול אל מול קרנות הפנסיה, חברות הביטוח וקופות הגמל, ליווי וסיוע לעובד עד קבלת הגימלה הראשונה.
2. תכנון מיסויי על ידי בחירת המסלול האופטימאלי לפורש שייצור את החבות המיסויית המינימלית.
3. בחינת אלטרנטיבות להשקעה של כספים הוניים, בהתאמה למטרות ולצרכים של הלקוח.
4. העברת נכסים לדורות הבאים, תוך מקסום ההיבטים המיסויים.

 

 

קרנות גידור (HF) – שילוב סל השקעות אלטרנטיביות בתיק הנכסים

קרנות גידור

מטרת הנגשת תיק הנכסים של הלקוח לפתרונות השקעה אלטרנטיביים מסוג גידור (HF)

המטרה הינה להנגיש לשלב ולגוון בתיק הנכסים האקטיבי של הלקוח, אסטרטגיות פיננסיות של קרנות גידור המתבססות על שיטות סטטיסטיות מתוחכמות ומחקרים מעמיקים.

שימוש באסטרטגיות הנ”ל מתבסס על יכולתם המוכחת לאפשר תשואות איכותיות בסיכון מדוד  בתנאי שוק מוגדרים.

לכל אסטרטגיה ישנה גישה ותרומה ייחודית כחלק מתיק הנכסים של הלקוח.

 

The investment objective is to provide consistent long-term appreciation of assets through active investment in a diversified portfolio of underlying hedge funds. By using sophisticated proprietary statistical systems and research techniques, funds are selected based on their proven ability to maintain a sustainable edge and to maximize risk adjusted returns in a range of market conditions. Each underlying fund has a distinct investment objective and approach, which as part of a portfolio of assets, forms a diversified basket of hedge fund investments. The Fund Manager seeks to construct a portfolio of investments with a relatively low correlation to traditional markets. The Fund Manager through various investment vehicles offers investors the opportunity to participate in a diverse blend of hedge fund investments, whilst also offering a superior risk based approach through utilizing proprietary optimization techniques

תכנון פיננסי - התהליך