שאלות נפוצות

הפקדה לקרן השתלמות במעמד עצמאי:

1. שיעור ההפקדה המרבי לניצול מלוא הטבות המס הינו 7% מההכנסה השנתית הקובעת, עד תקרת הכנסה שנתית קובעת של 264000 ₪. 

2. סכום התקרה המוטבת השנתית להפקדה בקרן השתלמות הוא 18,480 ₪.

3. הפקדה עד לתקרה המוטבת (18480 שח) פטורה ממס רווח הון בעת ביצוע משיכה כדין.

הפקדה לקופת גמל/קרן פנסיה במעמד עצמאי:

1. שיעור ההפקדה המרבי לניצול מלוא הטבת המס הינו 16% מהכנסתך השנתית המזכה, עד תקרת הכנסה שנתית מזכה של 206400 שח, על פי חלוקה של 11% לניכוי במס ו 5% לזיכוי במס.

2. סכום התקרה המוטבת להפקדה בקופת גמל הוא 33,408 ₪.

הגעתנו לגיל הפרישה הרשמי, אינה בהכרח העיתוי הנכון לקבלת קצבה מיידית מכל מקורות הקצבה, החלטה זו צריכה לקחת בחשבון את תוכניותנו להמשך עבודה, מצבנו הרפואי ומקורות ההכנסה הכוללים השוטפים שלנו מעבודה, מפנסיה, מנכות, מנדלן מניב וכו’, עלינו לזכור שהקצבה ברובה מצטרפת להכנסה החייבת במס הכוללת שלנו ויכולה להיות חבה במס שולי משמעותי, לכן העיתוי לקבלת הקצבה צריך להבחן בקפידה, רצוי על ידי מלווה פיננסי בעל הבנה וידע רב במיסוי הפנסיוני.

רוב הכספים שהופקדו בקופות הגמל נהנים ממקלט מיסוי , כלומר הרווחים בגינם פטורים ממס רווחי הון שבסביבת אינפלצייה נמוכה מהווה מס משמעותי,

לכן השקעה בשוק ההון במסגרת קופות הגמל מהווה השקעה איכותית, בתנאי שמבנה ההשקעות ורמות הסיכון מוותאמות לצרכי  הלקוח.

לכן לא מומלץ למשוך כספים אלה , אלא אם אין ברירה והם נדרשים לקיום או ארוע בלתי צפוי אחר.

כך או כך הכספים שנצברו בקופות גמל עד 1/2008  מיועדים בעיקרם למשיכה הונית החל מגיל 60 והכספים שהופקדו לאחר 1/2008 מיועדים למשיכה כקצבה החל מגיל 60

במידה ונמשוך כספים מקופות הגמל לפני גיל 60, או במידה ונמשוך כספים שהופקדו אחרי 1/2008 כקצבה, אנו עשויים לשלם מס, ניתן ליישם את תיקון 190 בתנאים מסויימים ולמשוך כספים אחרי גיל 67

שנצברו ככספים קצבתיים (כלומר הופקדו אחרי 1/2008) כסכום חד פעמי פטור ממס.

קופות גמל הינם מוצר שאינו יודע לשלם קצבה, ניתן לניידו למוצר משלם קצבה כדוגמת בטוחי מנהלים או פוליסת תגמולים לעצמאים ולמשוך בגינם קצבה חודשית.

מאז ועדת בכר השוק נפתח לתחרות חופשית ומציע אין ספור קופות גמל ואין ספור קרנות השתלמות במסלולי השקעה מגוונים במבחר רחב של שבתי השקעות בעלי התמחויות ואסטרטגיות השקעה מגוונות, חובתו של העמית הינה לבחור את מסלול ההשקעה ובהתאם את רמת הסיכון המתאימה לניהול הקופה או הקרן וזאת בהתאם לייעוד ולשימוש הצפוי של אותה קופה או קרן.

אין די בבחירה ויש לדאוג שיבוצע מעקב שוטף אחרי ביצועי הקרן/הקופה ומדדי הסיכון שלה ובהתאמה לקבל החלטות בזמן אמת ולבצע שינויים.

מהלך כזה חשוב שיבוצע באמצעות מלווה פיננסי מתאים בעל ידע וכלים לצורך בקרה, קבלת החלטות ודווח שוטפים.

תכנון פיננסי - התהליך